Privacyverklaring

Contactgegevens
Adres: Boonsweg 8, 3274LH, Heinenoord
Telefoonnummer: 010-4146844
Website: https://www.f-lrentalgroup.nl
KVK-nummer: 29040056

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2023. Je kan de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden via de link onderaan de pagina’s van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
F&L Rental Group verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

Contactformulieren
Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Locaties
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Het e-mailbericht
Eventueel geüploade bestanden

Inschrijf- of downloadformulier
Voor- en achternaam
E-mailadres
IP-adres

Minderjarigen
Door het zakelijke karakter van onze website, is onze website niet interessant voor jongeren onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die toch onze website hebben bezocht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je toestemming hebt gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

De levering van onze diensten.
Verzenden van offertes en andere commerciële documenten.
Verzenden van onze nieuwsbrief, productinformatie en andere promotionele e-mails, indien jij je hiervoor hebt aangemeld.
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Om ons contactformulier tegen SPAM te beschermen, wordt deze functie voor bezoekers uit landen waar veel SPAM wordt verstuurd uitgeschakeld. Verder nemen wij, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo geven wij je e-mailadres door aan onze partner (mailblue) om zo de inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken. Order en klantgegevens worden via de software van onze partners (Antum) volgens de wettelijke bewaarplicht opgeslagen.

Ter bescherming van ons contactformulier
Om onze formulieren tegen spam te beschermen, nemen wij verschillende maatregelen. Hiervoor gebruiken wij diensten van verschillende partners. Dat gebeurt vooral op basis van het IP adres van de bezoeker. Deze gegevens worden door onze partners niet bewaart.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Nieuwsbrief
Onze ondernemingen bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuwe blogposts en andere informatie. Via de verschillende formulieren op de websites kan jij je e-mailadres aan de lijst van abonnees toevoegen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt alleen aan derden verstrekt waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben. Tevens kan jij je afmelden voor de nieuwsbrief.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door F&L Rental Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rentalgroup. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveilig of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rentalgroup.nl